O'zbekiston Respublikasi
Qashqadaryo Viloyati
Muborak tumani, Sanoat xududi
Dushanba-juma
09:00 - 18:00
тел: (0375) 672-50-49
факс: (0375) 672-50-56
e-mail: muborakiem1984@umail.uz

ОБ ОБЩЕСТВЕ

Перевести на: en ru uz